Privacy Policy & Cookies

 

Privacy Policy

Peetje’s Favorieten, gevestigd aan Manegeweg 8 6191 PJ Beek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:
Manegeweg 8
6191 PJ Beek
0652611610

J. Hoen is de Functionaris Gegevensbescherming van Peetje’s Favorieten Hij/zij is te bereiken via [email protected]

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Peetje’s Favorieten verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 

Peetje’s Favorieten verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Peetje’s Favorieten analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Peetje’s Favorieten volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
 • Peetje’s Favorieten verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Peetje’s Favorieten neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Peetje’s Favorieten) tussen zit. Peetje’s Favorieten gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

[aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Peetje’s Favorieten bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden
 • Personalia > Bewaartermijn > Reden
 • Adres > Bewaartermijn > Reden
 • Enzovoort > Bewaartermijn > Reden

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Peetje’s Favorieten verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Peetje’s Favorieten blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Peetje’s Favorieten gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Peetje’s Favorieten gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

 

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

 

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar [email protected].

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Peetje's Favorieten zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

 

Peetje’s Favorieten wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Peetje’s Favorieten neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]. Peetje’ Favorieten heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 

 • [voeg hier eventueel andere maatregelen die je neemt aan toe]
 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

 

Cookies

 • Naam: MC_GAUID

Aanbieder: Mailchimp

Doel: Deze cookies worden ingesteld om gebruikersinformatie te verzamelen voor aanmeldingsformulieren voor de nieuwsbrief op onze website.

 

 • Naam: MC_USER_INFO

Aanbieder: Mailchimp

Doel: Deze cookies worden ingesteld om gebruikersinformatie te verzamelen voor aanmeldingsformulieren voor de nieuwsbrief op onze website.

 

 • Naam: MC_USER_PROFILE

Aanbieder: Mailchimp

Doel: Deze cookies worden ingesteld om gebruikersinformatie te verzamelen voor aanmeldingsformulieren voor de nieuwsbrief op onze website.

 

 • Naam: OptanonAlertBoxClosed

Aanbieder: OneTrust

Doel: Deze cookies worden geplaatst door websites die bepaalde versies van de cookiewetgeving van OneTrust gebruiken. Het wordt ingesteld nadat de bezoekers een kennisgeving met cookiegegevens hebben gezien en in sommige gevallen alleen wanneer ze de kennisgeving actief sluiten. Hiermee kan de website het bericht niet meer dan één keer aan een gebruiker tonen. De cookie heeft een levensduur van 1 jaar en bevat geen persoonlijke informatie. Deze cookie is strikt noodzakelijk.

 

 • Naam: OptanonConsent

Aanbieder: OneTrust

Doel: Deze cookie slaat informatie op over de categorieën cookies die de site gebruikt en of de bezoekers toestemming hebben gegeven of ingetrokken voor het gebruik van elke categorie. Hiermee kunnen site eigenaren voorkomen dat cookies in elke categorie in de browser van de gebruiker worden geplaatst. Levensduur van deze cookie is 1 jaar, zodat terugkerende bezoekers van de site hun voorkeuren onthouden en bevat geen persoonlijke informatie. Deze cookie is strikt noodzakelijk.

 

 • Naam: _cfduid

Aanbieder: Cloudflare

Doel: gebruikt door Cloudflare om individuele clients achter een gedeeld IP-adres te identificeren en beveiligingsinstellingen per klant toe te passen. Dit is een HTTP-type cookie die na 1 jaar verloopt.

  

 • Naam: _utma

Aanbieder: Google Analytics

Doel:  Deze cookies worden ingesteld om het gebruik van deze website te analyseren. Google Analytics genereert statistische en andere informatie  over websitegebruik d.m.v. cookies die worden opgeslagen op de computers van gebruikers. Deze informatie wordt gebruikt om rapporten te maken over het gebruik van de website.

 

 • Naam: _utmc

Aanbieder: Google Analytics

Doel:  Deze cookies worden ingesteld om het gebruik van deze website te analyseren. Google Analytics genereert statistische en andere informatie  over websitegebruik d.m.v. cookies die worden opgeslagen op de computers van gebruikers. Deze informatie wordt gebruikt om rapporten te maken over het gebruik van de website.

 

 • Naam: _utmz

Aanbieder: Google Analytics

Doel: Deze cookies worden ingesteld om het gebruik van deze website te analyseren. Google Analytics genereert statistische en andere informatie  over websitegebruik d.m.v. cookies die worden opgeslagen op de computers van gebruikers. Deze informatie wordt gebruikt om rapporten te maken over het gebruik van de website.

 

 • Naam: _abck

Aanbieder: MailChimp

Doel: Deze cookies zijn noodzakelijk om u diensten aan te bieden die beschikbaar zijn via onze Mailchimp-sites en om sommige functies ervan te gebruiken, zoals toegang tot beveiligde gebieden.

 

 • Naam: _fbp

Aanbieder: Facebook

Doel: Gebruikt om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders. Het hoofddoel van deze cookie is: Targeting/Reclame.

 

 • Naam: _ga

Aanbieder: Google Universal Analytics

Doel: Deze cookies zijn gekoppeld aan Google Universal Analytics, wat een belangrijke update is voor de meer algemene gebruikte analyseservice van Google. Deze cookie wordt gebruikt om unieke gebruikers te onderscheiden door een willekeuring gegenereerd nummer als klant-id toe te wijzen. Standaard verloopt deze na 2 jaar, hoewel dit door website eigenaren kan worden aangepast. Het hoofddoel: Prestaties.

 

 • Naam: _gcl_au

Aanbieder: Google Adsense

Doel: Gebruik door Google Adsense om te experimenteren met advertentie-efficiëntie op websites die hun services gebruiken. Hoofdoel: Targeting/Reclame.

 

 • Naam: _gid

Aanbieder: Google Universal Analytics.

Doel: Deze cookie wordt gebruikt om het gebruikersgedrag voor elke gebruiker te groeperen. Zijn waarde lijkt op die van _ga maar heeft een levensduur van 24 uur.

 

 • Naam: _mcga

Aanbieder: MailChimp

Doel: Deze cookie is ingesteld om de noodzakelijke diensten te leveren die beschikbaar zijn via zijn websites en sommige functies, waaronder toegang tot beveiligde gebieden. Hoofddoel is strikt noodzakelijk.

 

 • Naam: _mcid

Aanbieder: MailChimp

Doel: Deze cookie is ingesteld om de noodzakelijke diensten te leveren die beschikbaar zijn via zijn websites en sommige functies, waaronder toegang tot beveiligde gebieden. Hoofddoel is strikt noodzakelijk.

 

 • Naam: cookielawinfo-checkbox-necessary

Aanbieder: Webserver

Doel: Cookies die bijhoudt welke cookies u hebt goedgekeurd.

 

 • Naam: cookielawinfo-checkbox- non- necessary

Aanbieder: Webserver

Doel: Cookies die bijhoudt welke cookies u hebt goedgekeurd. 

 

 • Naam: mp_a36067b00a263cce0299cfd960e26ecf_mixpanel

Aanbieder: Mixpanel

Doel:  Deze cookie is ingesteld door Mixpanel voor het analyseren van verkeer, en in het bijzonder hoe gebruikers de platform hebben bereikt. Levensduur is 1 jaar.

 

 • Naam: nmstat

Aanbieder: SiteImprove

Doel: Met deze cookie kunnen site eigenaren gebruiksstatistieken over hun websites verzamelen. Hoofddoel: Prestaties.

 

 • Naam: optimizelyEndUserld

Aanbieder: Webserver

Doel: Slaat de unieke Optimizely-ID van een bezoeker op. Het is een combinatie van een tijdstempel en een willekeurig nummer. Er wordt geen andere informatie over u of uw bezoeker opgeslagen.

 

 • Naam: tk_ai

Aanbieder: WordPress

Doel: Deze cookie wordt gebruikt voor trackingdoeleinden. Het hoofddoel: Targeting/Reclame.

 

 • Naam: viewed_cookie_policy

Aanbieder: WordPress

Doel: Wordt gebruikt om te controleren of het cookiebeleid is bekeken.

 

 • Naam: woocommerce_cart_hash

Aanbieder: Woocommerce

Doel: Deze cookie bevat de winkelwageninformatie van de eindgebruiker.

 

 • Naam: woocommerce_items_in_cart

Aanbieder: Woocommerce

Doel: Deze cookie wordt gebruikt door Woocommerce en bevat winkelwageninformatie van de eindgebruiker.

 

 • Naam: wordpress_logged_in_936155db8ffcd6600b4680be31be6a53

Aanbieder: WordPress

Doel: Deze cookie geeft aan wanneer de gebruiker is ingelogd.

 

 • Naam: wordpress_sec_936155db8ffcd6600b4680be31be6a53

Aanbieder: WordPress

Doel: Deze cookie geeft aan wanneer de gebruiker is ingelogd.

 

 • Naam: wordpress_test_cookie

Aanbieder: WordPress

Doel: Deze cookie test of de browser de cookies heeft ingeschakeld, deze is noodzakelijk.

 

 • Naam: wp-settings-1

Aanbieder: WordPress

Doel: Deze cookie wordt gebruikt om te controleren of uw webbrowser is ingesteld om cookies toe te staan.

 

 • Naam: wp-settings-time-1

Aanbieder: WordPress

Doel: Deze cookie wordt gebruikt om te controleren of uw webbrowser is ingesteld om cookies toe te staan.

 

 • Naam: wp_woocommerce_session_936155db8ffcd6600b4680be31be6a53

Aanbieder: WordPress Woocommerce

Doel: Deze cookie bevat een unieke code voor elke klant, zodat deze weet waar de winkelwagengegevens voor elke klant in de database te vinden zijn.

 

 • Naam: zarget_visitor_info

Aanbieder: Zarget

Doel: Deze cookie wordt gebruikt voor analyse- en aanpassingsdoeleinden. Hoofddoel: Prestaties.

×

Chat hier of stuur een mailtje naar [email protected]

×

PEETJE PIEPT ER EVEN TUSSENUIT!

Bestellingen worden pas op woensdag 4 oktober afgegeven op het postkantoor.

LET OP: ER IS NOG STEEDS OPHEFFINGSUITVERKOOP !